Je winkelmandje

Privacy Policy

Persoonsgegevens die je op deze website invult, worden gebruikt voor het doel waarvoor je deze hebt gegeven. Bijvoorbeeld voor het aanvragen van informatie of het verwerken van een bestelling.

Gebruik van uw gegevens

Deze gegevens worden zonder  uitdrukkelijke voorafgaande toestemming niet aan derden verstrekt, tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak. Daarnaast gebruikt Bogaard Wellness de gegevens om de dienstverlening naar je toe te verbeteren en je te informeren over relevante producten en diensten. Als je hiertegen bezwaar hebt, kun je dat melden en worden de gegevens onmiddellijk uit het bestand verwijderd.

Cookies

Jouw bezoek aan deze website wordt bijgehouden door middel van cookies. Deze informatie wordt via de website verzameld en gebruikt om de site gebruiksvriendelijker te maken. De gegevens worden niet herleidbaar tot individuele computers aan andere partijen verschaft. Je kunt de browser zo instellen dat je geen cookies meer ontvangt. In dat geval kunnen wij niet garanderen dat alle diensten en functionaliteiten van deze website op een juiste manier werken.

Bekijk onze privacy verklaring hier.