Filter reinigen
Filter reinigen

Filter reinigen

12,95

Op werkdagen voor 12:00 besteld!

Morgen in huis! (mits op voorraad)

Of kom langs in onze winkel.

Deel dit product

 

Filter reinigen

Granulaat voor het reinigen van uw cartridgefilter.

De cartridge reinigen i.p.v. vervangen.

Bijtend middel, de voorschriften nauwkeurig opvolgen.

Per reinigingsbeurt is 100gr granulaat nodig.

Verpakking bevat 3x 100 gr.

Signaalwoord (CLP)

  • Gevaar

Gevarenaanduidingen (CLP)

  • H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.

Veiligheidsaanduidingen (CLP)

  • P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
  • P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
  • P280 Beschermende handschoenen / oogbescherming dragen.
  • P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten: contactlenzen verwijderen, indien mogelijk: blijven spoelen.
  • P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.

 

Extra informatie

Gewicht 5 kg

Beoordelingen

Er zijn nog geen beoordelingen.

Wees de eerste om “Filter reinigen” te beoordelen